สินเชื่อรถยนต์ไม่เช็คเครดิตบูโร

รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดดีอย่างไรการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ถือเป็นอีกทางเลือกที่ดี หลายคนจึงนำรถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด หรือ รถปลอดภาระแล้ว มาขอกู้สินเชื่อรถยนต์ กับสถาบันการเงิน เพื่อให้การเงินคล่องตัวมากยิ่งขึ้น มีเงินทุนไปหมุนต่อ ข้อดีการรีไฟแนนซ์รถ มีดังนี้1.รีไฟแนนซ์รถช่วยให้มีเงินก้อนการรีไฟแนนซ์รถ ช่วยให้เราได้มีเงินก้อน เพื่อนำไปใช้จ่ายต่างๆตามที่ต้องการ แม้ว่ากำลังรถผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดรายจ่ายฉุกเฉินใดๆ เช่น การซ่อมแซมบ้าน, รายจ่ายค่าเทอมบุตรหลาน, ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน, กู้เงินด่วนได้ทันใจไม่ต้องรอให้ผ่อนหมด อีกทั้ง ยังมีรถยนต์เอาไว้ขับเหมือนเดิมไม่ต้องจอดรถ2.รีไฟแนนซ์รถช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย แก้ปัญหาภาระหนี้สิน* ปิดหนี้บัตรเครดิต หนี้นอกระบบเราสามารถนำเงินก้อนไป ปิดภาระหนี้สิน ช่วยให้เราผ่อนสบายๆผ่อนน้อยลง มีสถาพคล่องการเงินมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยถูกลงยกตัวอย่างหนี้บัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย 18%ต่อปี ยอดหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาท เราผ่อนชำระขั้นต่ำ10% ของยอดหนี้ เท่ากับจ่ายขั้นต่ำ 10,000 บาท/เดือน แต่ถ้าเรานำรถยนต์มากู้สินเชื่อ 100,000 บาท เราจะผ่อนค่างวด เฉลี่ย 2,000กว่าบาท ( อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5%ต่อปี กรณีไม่ติดเครดิตบูโร)* รวมหนี้เป็นก้อนเดียว การนำเงินก้อนที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ มาปิดหนี้ทั้งหมดหลายๆตัว ยิบย่อย ให้มาเป็นหนี้ก้อนเดียว ข้อดีทำให้เรารู้ว่า จะผ่อนหนี้หมดเมื่อไหร่ รู้กำหนดที่แน่นอน หรืออาจจะผ่อนสบายๆน้อยลง ประหยัดดอกเบี้ยอีกด้วยเริ่มผ่อนรถไม่ไหว ช่วยหลีกเลี่ยงต่อการถูกรถการรีไฟแนนซ์รถ ช่วยให้เราผ่อนน้อยลงกว่าเดิมได้ เราสามารถเลือกผ่อนระยะยาว 72 หรือ 84 งวด ทำให้เราผ่อนสบายๆกว่าเดิม มีสภาพคล่องการเงินมากขึ้นรีไฟแนนซ์รถยนต์ขั้นตอนอย่างไรบ้างสำหรับคนที่ต้องการขอ  สินเชื่อรถยนต์ไม่เช็คเครดิตบูโร อยากทราบว่า ขั้นตอนอย่างไร ติดต่อขอสินเชื่ออย่างไร เราสรุปขั้นตอนการขอรีไฟแนนซ์รถ เข้าใจง่ายๆ ดังนี้1. เตรียมเอกสารการเตรียมเอกสารเป็นขั้นตอนแรกของการขอรีไฟแนนซ์รถ เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ เอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ เอกสารายได้การทำงาน เช่น กรณีพนักงานประจำ ใช้สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน กรณีทำธุรกิจส่วนตัว ใช้เอกสารจดทะเบียนธุรกิจ,สัญญาจ้าง,สัญญาเช่าร้าน รวมถึง การแสดงบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนด้วย2. ติดต่อสถาบันการเงิน ที่เราสนใจรีไฟแนนซ์รถปัจจุบันมีให้เลือกหลายสถาบันการเงิน เราควรขอปรึกษาเบื้องต้นก่อนยื่นกู้ เพื่อจะได้ทราบหลักเกณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของเรา ทั้งวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขต่างๆ เมื่อเราได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการเราแล้ว จึงยื่นเอกสารสมัครขอสินเชื่อ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะชี้แจงขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาดำเนินการให้ทราบ3. รอผลอนุมัติส่วนใหญ่แล้ว การรีไฟแนนซ์รถไม่เช็คเครดิตบูโร มีระยะเวลาอนุมัติประมาณ 3 – 7วันทำการ หากผู้อนุมัติสินเชื่อมีการขอเอกสารเพิ่มเติม ระยะเวลาอนุมัติอาจจะนานกว่าก็เป็นได้ เราควรเตรียมเอกสารให้พร้อมตั้งแต่แรก เพื่อช่วยให้การขอรีไฟแนนซ์ได้รับการอนุมัติที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

4. ติดต่อสถาบันการเงินเดิมเพื่อปิดบัญชีเมื่อได้รับการนอนุมัติสินเชื่อแล้ว เราต้องติดต่อไฟแนนซ์เดิม เพื่อเช็คยอดปิดบัญชี ณ.วันปิดบัญชี ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียม ติดตาม ทวงถาม ตามเงื่อนไขแต่และไฟแนนซ์
ส่วนการปิดบัญชีไฟแนนซ์นั้น ส่วนใหญ่แล้วสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่เราขอกู้สินเชื่อ จะให้ตัวแทนดีลเลอร์ ที่รับผิดชอบการปิดบัญสินเชื่อ และดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นผู้ดำเนินการแทน ซึ่งแต่ละตัวแทนดีลเลอร์ จะมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันด้วย


5. รับเงินส่วนต่าง หลักหักค่าใช้จ่ายแล้วทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่ขอรีไฟแนนซ์รถจะทำการมอบเงินก้อนให้เรา โดยโอนเงินเข้าบัญชีเรา โดยเป็นเงินที่หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว อาทิ เงินจากการจ่ายให้กับสถาบันแห่งเก่า เงินค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s