ทุ่นวัสดุ HDPE มีทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่

ทุ่นวัสดุ HDPE มีทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่

1. ทุ่นกันแนวเขต, ดักขยะ

2. Log Boom

3. ทุ่นกันคลื่น

4. ทุ่น V-60

และรับทำตาม Order ลูกค้า สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะ

กับความต้องการและจุดประสงค์ของการใช้งานได้ รวม

ทั้งตามงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้

1. ทุ่นกันแนวเขต, ดักขยะ

เป็นทุ่นสำหรับกักขยะ กั้นแนวเขตเพื่อป้องกันเรือเข้า มีความแข็งแรง ทนทานว่า10 ปี

2. Log Boom

เป็นทุ่นสำหรับกั้นหน้าเขื่อน, ฝ่าย, หรือบริเวณที่น้ำแรง เป็นต้น เพื่อกันไม่ให้ ผักตบชวา, ท่อนไม้ขนาดใหญ่เข้าไปในในบริเวณที่ไม่ต้องการ ซึ่งทุ่นรุ่นนี้จะแข็งแรง

ทนทานมากกว่ารุ่นอื่นๆ เน้นการติดตั้งถาวร อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี

3. ทุ่นกันคลื่น

สำหรับชลอคลื่น ให้เบาลงติดตั้งได้ทั้งในทะเล และแม่น้ำ เพื่อป้องกันคลื่นแรงซัดเข้าฝั่งหรือท่าเรือ

4. ทุ่น V-60ทุ่นสำหรับดักขยะและน้ำมัน มีความแข็งแรงทนทานสามารถติดตั้งถาวรได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำทะเล

“ผลิตสินค้าเน้นคุณภาพ ส่งมอบตรงตามเวลา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้ลูกค้าประทับใจ”

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรากว่า 100 บริษัท รวมทั้งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ทุ่นดักขยะ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, SCG, บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์, บมจ.อิตาเลี่ยนไทย, สนามบินสุวรรณภูมิ, กรมอู่ทหารเรือ, เขื่อนปากมูล, เขื่อนภูมิพล, เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว, ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, โรงไฟฟ้าบางปะกง, โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ, กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, สำนักงานทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งที่ 4 อุทยานแห่งชาติเขาสก, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บจ.ซีเครสท์ มารีน, บจ.เช้าท์เทิร์นกระบี่ โรงไฟฟ้าวังน้อย , โรงแรมเพนนินซูล่ากรุงเทพ , โรงกลั่นน้ำมันบางจาก และผลิตให้กับ ปตท. โดยผ่านบริษัทตัวกลาง

จำหน่ายสินค้าคุณภาพเราเชื่อว่าวัสดุที่ดีต้องมีความทนทานและจะต้องไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม เราจึงคิดและผลิตสินค้าโดยการเลือกใช้วัสดุ Reuse ที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้สามารถนำสิ่งต่างๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรับออกแบบและติดตั้งเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานกว่า 15 ปี ในพื้นที่หน้างานจริงทั่วภูมิภาค เราจึงมั่นใจว่าการออกแบบและการติดตั้งอุปกรณ์นั้นฯ จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพบริการสำรวจทุกประเภท รวมทั้งทางน้ำและทางอากาศบริษัทของเราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากทำให้เราสนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ โดรนทางอากาศหรือโดรนทางน้ำที่มี กล้องความละเอียดสูงเข้ามาช่วยในการทำสำรวจเพื่อหวังว่างานของเราจะช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ บริการให้คำปรึกษาและจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญเราเชื่อว่าการให้องค์ความรู้และคำปรึกษาที่ดีจะทำให้คนในชุมชนมีความเข้าใจทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดความเสียหาย และเพื่อเป็นการนุรักษ์ให้อยู่ส่งต่อสู่รุ่นต่อรุ่นสืบไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s